MÜRACAAT İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

 

1. İlgili satıcı veya sağlayıcı firmanın merkezine yada faturayı aldığınız firmaya PTT'den iadeli taahhütlü ihtarname yazınız. 

2. Şikayetinizin ispatı için elinizde yok ise;  fatura,  tamir servis formlarını vb.  belgeleri isteyiniz.

3. Firmanın 20 işgünü yasal cevap verme  süresi içinde olumsuz yanıt yada süre sonuna kadar cevap alınamaması durumunda ikamet adresinizin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ediniz.

4. Dilekçenizde adresinizi, telefon numaranızı, şikayetinizin konusunu ve talebinizi yazınız.

5. Dilekçe ekinde, şikayetinize ilişkin ispat edici belgeleri mutlaka ekleyiniz.

6. Dilekçeniz ekinde ihtarnamenin bir sureti ile iadeli taahhüt kartını bulundurunuz.

7. Evraklarınızı yarım kapak dosya içinde büro görevlimize teslim ediniz.

 

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT DİLEKÇESİ

 

BAŞVURU FORMU İÇİN .............................(Tıklayınız)

 

 

SATICI VEYA SAĞLAYICIYA GÖNDERİLECEK İHTARNAME ÖRNEKLERİKREDİ DOSYA MASRAFI İÇİN İHTARNAME ---------- (TIKLAYINIZ)KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ  İÇİN İHTARNAME ---- (TIKLAYINIZ)HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İÇİN İHTARNAME ------------ ---- (TIKLAYINIZ)CAYMA BİLDİRİMİNDE BULUNMAK İÇİN İHTARNAME--- (TIKLAYINIZ)