İNCİRLİOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
         
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
155 Polis İmdat Hattı İhbarları
 
Şahısların sayısı ve olay mahiyetine göre
2 saat ile 24 saat arası
 
İhbarın Kayda geçirilmesi (kavga)
 
Ekiplerin olay yerine sevk edilmesi
 
Savcılığa  bilgi verilmesi
 
Şüpheli, Müşteki ve Mağdurların tespiti ile  Suç delillerinin tespit edilmesi 
 
Tarafların  Polis Merkezi Amirliğine  intikali
 
Tarafların  Dr. Raporlarının alınması
 
Tarafların  ifadelerinin alınması
 
Düzenlenen Tahkikat evrakının  Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi 
 
2
Kimlik Bildirme İşlemleri
 
15 Dakika
 
Kimlik Bildirme Formu (form 1) İşverenler için
 
Kimlik Bildirme Formu (form 2) Çalışanlar için
 
2 adet fotoğraf
 
2 adet Nüfus cüzdan Fotokopisi
 
3
İhzar Müzekkereleri Ve Adli Makamların  Evrakları
 
2 Saat
 
Ekip projesinde Adli evrak bölümüne kayıt yapılması.
 
Şahısların adreslerinin tespiti
 
Tebligatın yapılması veya şahısların mevcutlu olarak intikalinin sağlanması
 
4
Parmak İzi İşlemleri
1-    Parmak İzi Alınması
5 dakika
 
2-    T.C. Kimlik Tespitinin Yapılması
 
3-    2 adet Fotoğraf
 
4-    Parmak İzi Kayıt Formu Düzenlenmesi
 
5
Araç Tescil İşlemleri
 
10 dakika
 
1-Kayıp plaka işlemleri
 
2- Tescil belgesi müracaatı
 
3-Araç tescil güncelleme işlemleri.
 
 
 
6
Trafik Denetleme İşlemleri
 
15 dakika
 
1-Geri alınan sürücü belgesi iadesi
 
2-Trafikten men edilen araçların teslim işlemleri
 
3-Ceza işlemleri.
 
 
 
7
Silah Bulundurma Ruhsatı
Meskende-İşyerinde
 
Şahıs evraklarını teslim ettiğinden itibaren tahkikat işlemlerinin tamamlanmasına müteakip en geç 3 gün içinde ruhsat hazırlanmaktadır.
 
1-Dilekçe(Silahın Şahıstan veya M.K.E.Kurumundan mı alınacağının belirtilmesi)
 
2-T.C Kimlik Numarası Beyanı ve Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığının Belirtilmesi
 
3-Silah bulundurmasına engel halinin bulunmadığını  gösterir  heyet raporu
 
4-Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
 
5-Müdürlüğümüzce verilecek silah istek formu
 
6-4adet fotoğraf
 
7-İşyerinde bulundurma alacaksa işyeri ruhsatı ibrazı
 
8-5 Yıllık Silah Bulundurma harcının ödendiğine dair makbuz
 
9-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge
 
8
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
 
Şahıs evraklarını teslim ettiğinden itibaren tahkikat işlemlerinin tamamlanmasına müteakip en geç 2 gün içinde ruhsat hazırlanmaktadır.
 
1-Dilekçe
 
2- T.C Kimlik Numarası Beyanı ve Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığının Belirtilmesi
 
3- Aile Hekimliğinden (psikolojik, nörolojik ve fiziki bakımdan silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir)  Fotoğraflı  Sağlık Raporu
 
4-Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
 
5-2 adet fotoğraf
 
6-5 yıllık yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harcının ödendiğine dair makbuz 
 
7- Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge
 
 
 
9
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
 
Tahkikatın tamamlanma süresine göre
 
1-Dilekçe
 
2- 2 Adet fotoğraf
 
10
Yivsiz Tüfek Devir İşlemleri
 
Tahkikatın tamamlanma süresine göre
 
1-Devir eden ve Devir alanının karşılıklı dilekçeleri
 
2- Devir edilecek yivsiz av tüfeği (görgü ve tespiti için)
 
3-Müdürlüğümüzce düzenlenecek devir tespit tutanağı
 
 
 
11
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi
1-Dilekçe
Tahkikatın tamamlanma süresine göre
 
2-Adli sicil belgesi
 
3-Kurusıkı silaha ait fatura
 
4-Kurusıkı silah
 
12
Mermi satın alma belgesi talebi
1-Dilekçe
Tahkikatın tamamlanma süresine göre
 
2-Ruhsat fotokopisi
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamasıveya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri 
İlçe Emniyet Müdürlüğü          
İkinci Müracaat Yeri
İncirliova Kaymakamlığı
 
İsim
Aliihsan ÖZÇELİK
İsim:
Ediz SÜRÜCÜ
 
Unvan
3. Sınıf Emniyet Müdürü          
Unvan:
Kaymakam
 
   Adres                  
İncirliova İlce Emniyet Müdürlüğü                                             
Adres   
Hükümet Konağı İncirliova
 
Telefon
2565851115
Telefon
2565851008
 
Faks
2565852460
Faks
2565855206
 
E.Posta
 
E.Posta