İNCİRLİOVA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU      
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 HİZMETİN TAMAMLANMA
 SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
Dini Soruların  Cevaplandırılması,
Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.
Sözlü anında, diğerleri  7  gün içerisinde
 
2
İhtida İşlemleri
Dilekçe,   Dört Adet Fotoğraf,  Yabancı Uyruklu ise Pasaport Örneği
1  Saat
 
3
Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi
Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız 
Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu
Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.
30 Dakika
 
 
4
Cami Devirleri
1- Dilekçe
2- Caminin isim tutanağı
3- Cami Devir tutanağı
2 gün
 
5
Cami Dersleri
Dilekçe
Haftada en az 2 Saat
 
6
Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni
Dilekçe
2 Gün
 
7
Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni
Dilekçe
5 Gün
 
8
Güneşin doğuşu ve batış vakti
öğrenme talepleri
Dilekçe
7 Gün
 
9
Cezaevi Din Hizmetleri
Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi  Mülki İdare Amirinin Oluru ile görevlendirme yapılır.
7 Gün
 
10
SHÇEK  Bağlı kuruluşlarda
 Din Hizmeti
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden
talep ve mutabakat,
Mülki Amirin Oluru ile görevlendirme yapılır.
7 Gün
 
11
Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
a) Dilekçe
b) 2 adet vesikalık fotoğraf,
10 Dakika
 
12
Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
 Dilekçe
10 Dakika
 
13
Kur'an Kursu Açılışı
1-Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4- Sağlık Müdürlüğü raporu,
1 Ay
 
14
Hafızlık Tespit Sınavları 
Başkanlık merkezinde; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk Salı günleri yapılır.
a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
b) 3 adet fotoğraf
1 Gün
 
15
Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri
Dilekçe
10 Dakika
 
16
Hac Ön Kayıt İşlemleri
1- Form dilekçe,
2- Nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3- Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,
30  Dakika
 
17
Evlendirme İşlemleri
1-  Nüfus Cüzdanı Aslı
2- 1’er adet Kimlik Fotokopisi
3- 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf                                                                                                                                             4- SSağlık Raporu
5- Evlenme Ehliyet Belgesi
6- Dilekçe
7- Evlilik Cüzdanı Sureti                   
1 Hafta
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri : İl / İlçe Müftülükleri
İkinci Müracaat Yeri : Valilik / Kaymakamlık
 
 
İsim                       : Kazım AŞLIK
İsim                            : Ediz SÜRÜCÜ
 
 
Unvan                   : İlçe Müftüsü
Unvan                        : Kaymakam
 
 
Adres                     : İncirliova Müftülüğü
Adres                         : İncirliova Kaymakamlığı
 
 
Tel                        : 0.256.5852456
Tel                             : 0 256 585 10 08
 
 
Faks                      : 0.256.5855741
Faks                           : 0 256 585 52 06
 
 
E-Posta                 : incirliova@diyanet.gov.tr
E-Posta                      : incirliova@incirliova.gov.tr