T.C.
 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI EK 2
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
1
Araştırma Projelerinin Ortak Yürütülmesi
1- Başvuru yazısı
Projede ön görülen süre
 
2- Proje teklif metni
 
3- Projenin uygun bulunması halinde sözleşme metni
 
2
Tarımsal Deneme ve Kontrol
1- Başvuru dilekçesi
1 yıl
 
2- Deneme veya kontrol talebinin karşılanması halinde bedelinin döner sermayeye ödendiğine ilişkin belge
 
3
Üretim Materyalinin Ön Sipariş ile Satış Faaliyeti
1-Talep başvurusu (Telefon ile sözlü bildirim olabilir)
12 ay
 
2- Kaporanın döner sermayeye ödendiğine ilişkin belge (500 adet ve fazlası fidan satışlarda)
 
3- Teslimatta materyal bedelinin döner sermayeye ödendiğine ilişkin belge
 
4
Eğitim, Yayım ve Danışmanlık Taleplerinin Gerçekleştirilmesi
1- Başvuru yazısı
Talep edilen hizmet süresi kadar
 
2- Talebin uygun görülmesi halinde organizasyonda mutabık olunması
 
5
Ziyaret ve Bilgilendirme Hizmetleri(Enstitümüz arazilerini toplu halde ziyarete gelenler için)
1- Başvuru yazısı
1 gün
 
2-  Talebin uygun görülmesi halinde organizasyonda mutabık olunması
 
           
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgeler dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
 
İsim
Oğuz ALTUNKAYA
İsim
Selim ARPACI
 
Ünvan
Müdür Yardımcısı
Ünvan
Müdür
 
Adres
İncir Araştırma Enstitüsü
Adres
İncir Araştırma Enstitüsü
 
Telefon
02565811123
Telefon
02565811123
 
Fax
2565811124
Fax
02565811124
 
e-posta
e-posta
 
           
 
ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki Hizmet Standartları formu 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde hazırlanmış olup, bütün birimlerimizde halkın göreceği yerlere asılarak sürekli duyurulmaktadır. Bu hizmet standartlarına ilgili bölüm, birim ve personelin uyması zorunludur.