İNCİRLİOVA KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk Defa Yapılan Başvuru)
    7 GÜN ( Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Aydın İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
30 GÜN
(İlk Defa Yapılan Başvuru)
7 GÜN
(Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI
1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi(ilk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu
30 GÜN
(İlk Defa Yapılan Başvuru)
7 GÜN
(Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit)
1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN
(İlk Defa Yapılan Başvuru)
7 GÜN
(Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN
(İlk Defa Başvuru)
7 GÜN
(Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI                  ŞARTLI SAĞLIK YARIMI     ŞARTLI GEBELİK YARDIMI
1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )                            
 2. Şartlı Gebelik Yardımlarında Hamile Kişinin kaç haftalık gebe olduğunu belirten hekim raporu
30 GÜN
7
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN
8
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI (SGK’NIN KARŞILAMADIĞI)
1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )                             
2. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
30 GÜN
9
AFET DESTEKLERİ
(Deprem,Yangın,Sel vb.)
1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )2. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
 
30 GÜN
10
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)
1. Fayda sahibi başvuru formu                                           
2. Proje hazırlama formatı           3. Proje başvuru formu                                             4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi                            
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika,referans mektubu vs.)                                             Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır.Uygun olduğu görülen Projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
11
DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR                                1. EŞİ VEFATE ETMİŞ              2.ENGELLİ YAKINI                   3.ENGELLİ AYLIĞI                   4.YAŞLI AYLIĞI                        5. MUHTAÇ ASKER                 6.MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI                                    7.ÖKSÜZ YETİM
1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )                                 
2. Engelli Aylığı ve Engelli Yakını Aylığı Müracaatlarında Engelli Sağlık Kurulu Raporu
30 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri :
 
İkinci Müracaat Yeri     :
İsim         : Bilkay ÇETİNKAYA
İsim              : Ediz SÜRÜCÜ
Unvan     : Vakıf Müdürü
Unvan          : İncirliova Kaymakamı
Adres      : İncirliova Kaymakamlığı
Adres            : İncirliova Kaymakamlığı
Tel.          : 585 10 08
Tel.                : 585 10 08
Fax          : 585 32 81
Fax                : 585 32 81
e-Posta    :aydin.incirliova@sydv.org.tr
e-Posta         :incirliova@incirliova.gov.tr