T.C.
İNCİRLİOVA KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Yurt Dışı Bakım Belgesi
1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuş Muhtar Onaylı)
30 Dakika
2
Apostil Tasdik Şerhi
1-İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgeler
30 Dakika
3
Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu
1-Başvuru Dilekçesi
2-Fatura
3-Satış Fişi
4-Garanti Belgesi veya Sözleşme
180 Gün
4
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
1-Dilekçe
30 Gün
 
 
5
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi Müracaatı
 
1- Kafe Müracaat Formu
2-İşyeri açma ruhsat fotokopisi (1 Adet),
3-Telekom İnternet Bağlantı Bilgisi (1 Adet),
4-Ticaret odası Sicil belgesi Fotokopisi (1 Adet),
5-Filtre Lisans Belgesi Fotokopisi (1 Adet),
(Müracaat için gerekli evrakların orijinalleri kontrol edildikten sonra fotokopilerine aslı gibidir işlemi yapılarak)
İzin belgesi alan iş yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir.)
 
 
15 Gün
 
6
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar
1-Şikâyet Dilekçesi
(Dilekçe de bulunması gereken hususlar: Şikâyetçinin Adı, Soyadı, Adresi ve Telefon numarası)
30+15 Gün
 
7
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi
1-Başvuru Dilekçesi
Dilekçe de bulunması gereken hususlar: (Başvuranın Adı Soyadı,
Şikâyet edilenin Adı Soyadı ve Adresi Şikâyete konu taşınmazın yeri)
15 Gün
8
Dosya-Karar Örneği Verilmesi
1-Başvuru Dilekçesi
1 Gün
9
Görev Belgesi Müracaatları
1-Görev Belgesi talep dilekçesi
30 Dakika
10
Muhtar İzin Müracaatları
1-İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi
30 Dakika
 
 
11
 
 
Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür Müracaatı
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, Kaybolduğu veya çalındığını bildirir dilekçe.
2-Çalındı ise Kolluk Kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak.
3-Mühür Beratı
4-Resmi Mühür Yönetmeliği' nde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış mühür bedeli dekontu.
 
 
 
1 Ay
12
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
1- BAŞVURU FORMU
15  İş Günü
 
13
3071 Sayılı Kanun Gereğince Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yapılan İhbar ve Şikâyetler
 
1-Dilekçe
 
30 Gün
14
İNSAN HAKLARI
1- BAŞVURU FORMU
15 Gün
15
CİMER
1- BAŞVURU DİLEKÇESİ
15 Gün
16
Sabıka Kaydı
1-Dilekçe
2 Saat
 
 
17
Dernek Kurulumu
1-Dernek Kuruluş Bildirimi
2-Tüzük,
3-Dernek yerleşim yeri için kat malikleri muvafakat yazısı, işyeri ise işyeri olduğuna dair belge
4-Tebligat Almaya Yetkili Kişilere ait bilgiler.
1 Gün
 
18
 
Dernek Genel Kurul Sonuçları
1-Genel Kurul Sonuç Bildirim
15 gün
19
Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi
1-Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirim Formu
15 Gün
 
20
 
Dernek Taşınmaz Mal Bildirimi
1-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi,
2-Tapu Fotokopisi,
3-Taşınmaz Mal Bildirimi Formu
15 Gün
21
Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi
1-Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi
15 Gün
 
 
22
 
 
Lokal Açma Başvurusu
1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi,
2-Lokal İç Yönergesi,
3-Tapu fotokopisi,
4-Kira Sözleşmesi,
5-Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği muvafakatname,
15 Gün
 
23
 
Siyasi Parti İlçe Teşkilatı Kuruluşu
1- Bildirim Yazısı
2- Yetki Belgesi (Genel Merkez tarafından atandıklarına dair belge)
3- İlçe Yönetim Kurulu Çizelgesi
4- İlçe Yönetim Kuruluna atanmış olan asil ve yedek üyelere ait İkametgah İlmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti, Adli Sicil Kaydı
15 Dakika
 
24
 
Açık Kapı
 
Başvuru Dilekçesi                
7 GÜN
 
 
 
 
 
BAŞVURU ESNASINDA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN DIŞINDA BELGE İSTENMESİ, EKSİKSİZ BELGE İLE BAŞVURU YAPILMASINA RAĞMEN HİZMETİN BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI VEYA YUKARIDAKİ TABLODA BAZI HİZMETLERİN BULUNMADIĞININ TESPİTİ DURUMUNDA İLK MÜRACAAT YERİNE YA DA İKİNCİ MÜRACAAT YERİNE BAŞVURUNUZ.
                            
 
 
İlk Müracaat Yeri
Yazı İşleri Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Kaymakam
İsim
Orhan ALKAN
İsim
Ediz SÜRÜCÜ
Unvanı
Yazı İşleri Müdürü
Unvanı
Kaymakam
Adres
İncirliova Kaymakamlığı
Adres
İncirliova Kaymakamlığı
Tel
0 256 5852426
Tel
0 256 5852426
Faks
0 256 5855206
Faks
0 256 5855206
E-posta
E-posta
ediz.surucu@icisleri.gov.tr