T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İNCİRLİOVA İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI EK 2
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
Taşınmaz Mal Satışı
Satın Alma Dilekçesi-Kimlik bilgileri
6 ay
 
 
2
Taşınır Mal Satışı
 
3 ay
Dilekçe
3
Kiralama İşlemi
 
3 ay
Dilekçe
 
4
Tahsis İşlemleri
Talep yazısı
2-4 ay
 
5
Bedelsiz devir ve trampa
 
6-12 ay
Talep yazısı
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgeler dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
   
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Cengiz KARATAŞ
İsim
Ediz SÜRÜCÜ
Ünvan
Milli Emlak Şefi
Ünvan
Kaymakam
Adres
Malmüdürlüğü Hizmet Binası 2.Kat.İncirliova -Aydın
Adres
Hükümet Konağı İncirliova/Aydın
Telefon
02565852454/14
Telefon
02565851008
Fax
02565852452
Fax
02565855206
e-posta
e-posta
 
ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki Hizmet Standartları formu 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde hazırlanmış olup, bütün birimlerimizde halkın göreceği yerlere asılarak sürekli duyurulmaktadır. Bu hizmet standartlarına ilgili bölüm, birim ve personelin uyması zorunludur.