İNCİRLİOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
AB-DIŞ İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
AB İşlemleri
1 - Dilekçe
3 Gün
2 - Yurt Dışına Çıkış İzin İstek Formu
3 - Davet Mektubu
4 - Proje Kabul Yazısı
5 - Hibe Sözleşmesi
6 - Yurt Dışı Gezi Bilgi Formu
7 - Öğrenci Muvaffakatnameleri
8 - Program İçeriği(Yurt Dışından Ziyaretçi Gelişleri için)
       
BİLGİ EDİNME – CİMER – MEBİM BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Bilgi Edinme
1 - Dilekçe ya da internet
15 Gün
2
CİMER
1 - İnternet
15 Gün
3
MEBİM
1 - Telefon
3 Gün
4
MEBBİS BİLGİ EDİNME
1 - İnternet
3 Gün
       
DESTEK HİZMETLERİ (AYNİYAT) BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemler
1 - Alınan Malzemenin taşınır işlem fişi
7 Gün
       
DESTEK HİZMETLERİ (MUHASEBE-ÖDEMELER) BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Kişi Mahkeme Kararı Ödemesi
1 - Kişi Dilekçesi
4 İş Günü
2 - Serbest Meslek Makbuzu
3 - Mahkeme Kararı
2
İcra Mahkeme Kararı Ödemesi
1 - İcra Kararı
4 İş Günü
2 - Mahkeme Kararı
       
İNSAN KAYNAKLARI (ATAMA) HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri)
1 - Dilekçe
3 Gün
2 - Mezuniyet Belgesi
3 - Adli Sicil Beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Nüfus Cüzdanı Örneği
6 - Fotoğraf
7 - Kpss Sonuç Belgesi
       
İNSAN KAYNAKLARI (ÖZLÜK) BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Aylıksız İzin (Doğum)
1 - Dilekçe
15 Gün
2 - Doğum Öncesi ve sonrası izin onayı
3 - Doğum Raporu
4 - Doğum Öncesi ve sonrası sevk (iş görmezlik) kağıdı
5 - İzin takip ve kontrol kartı
2
Aylıksız İzin (Askerlik)
1 - Dilekçe
15 Gün
2 - Askerlik sevk belgesi
3
Aylıksız İzin (5 Yıllını dolduran personel)
1 - Dilekçe
15 Gün
2 - Hizmet Belgesi
4
Emeklilik Müracaat için istenen belgeler
1 - Emeklilik Belgesi (3 Dolu)
15 Gün
2 - Nüfus Cüzdan Örneği (3 Ad.)
3 - Askerlik Borçlanmasına Ait Dokümanlı Liste (2 Ad.)
4 - Askerlik Terhis Belgesi (2 Ad.)
5 - Sigortalı Hizmet Belgesi (2 Ad.)
6 - En Son Öğrenim Belgesi Örneği(2 Ad.)
7 - Dilekçe
5
Emeklilik ilişik kesmede istenen belgeler
1 - Tebliğ-Tebellüğ Belgesi (3 Adet)
1 Gün
2 - İlişik Kesme yazısı (3 Adet)
3 - Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)
4 - Emeklilik Onayından aynı ebatta tasdikli (2 Adet)
5 - Mal Bildirim Beyannamesi (Kapalı zarf içinde 1 Adet)
6 - Mal Bildirim Teslim Listesi (2 Adet)
6
Personel Kimlik Kartı
1 - Talep Başvuru formu
15 Gün
2 - Fotoğraf
3 - Dilekçe
7
Hizmet Birleştirme İşleri
1 - Dilekçe
15 Gün
2 - Askerlik Terhis belgesi
3 - Diploma (İşe İlk Girişte)
4 - SGK ve Bağkur hizmet dökümü ( ay-gün-yıl belirtilir şekilde olacak)
8
İntibak İşlemleri
1 - Dilekçe
15 Gün
2 - Askerlik Terhis belgesi
3 - Diploma
9
Askerlik Tehir İşlemleri
1 - Dilekçe
1 Gün
2 - Hizmet Cetveli
3 - Diploma
4 - Askerlik durum belgesi
5 - Nüfus Cüzdanı Örneği (Fotokopi Onaylı)
6 - Ek–A Belgesi
10
Askerlik Borçlanması
1 - Form Dilekçe (Sosyal Güvenlik Kurumuna hitaben)
15 Gün
2 - Nüfus Cüzdanı sureti
3 - Öğrenim Belgesi
4 - Terhis Belgesi
11
Mal Bildirim
1 - Mal Bildirim Formu
1 Gün
2 - Mal Bildirim Teslim Listesi
12
İntibak
1 - Dilekçe
15 Gün
2 - Öğrenim Belgesi
13
Kesenek
1 - Dilekçe
15 Gün
2 - Hizmet Birleştirme Belgesi
14
Pasaport İşlemleri (Emekli)
1 - Matbu Dilekçe
1 Gün
2 - Emekli Tanıtım Kartı Fotokopisi
3 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15
Pasaport İşlemleri (Çalışan)
1 - Pasaport Talep Formu
1 Gün
2 - Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3 - Biyometrik Fotoğraf
       
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÜROSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
İş Kazası Bildirimi
İş Kazası Tutanağı
2 Gün
2
İSG İşe Giriş Eğitimi
İşe Başlama Yazısı
1 Dakika
3
İSG Temel Eğitimi
 
30 Gün
4
İSG Kurul Toplantısı
Olağan Üstü Toplantı Yazısı
2 Gün
       
KÜLTÜREL FAALİYETLER BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulan öğrenci eserlerinin incelenmesi ve onaylanması
 
7 Gün
2
Ücretsiz Ders Kitaplarının Dağıtımı
 
Bakanlığımız Genelgesi Doğrultusunda
3
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen yarışma yazılarının okullarımıza gönderilmesi
 
3 Gün
4
Yarışmalar (Resim-Şiir-Kompozisyon-vb)
 
Yarışma şartnamelerinde belirtilen tarihler çerçevesinde
5
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Geziler
1 - Yükleniciye ait “İşletme Belgesi”nin onaylı sureti. (Türsab’a Onaylatılacak)
7 Gün
2 - Yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge. (TÜRSAB Üyelik Belgesi)
3 - Görevlendirilmesi hâlinde tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti
4 - Araç sürücüsünün/sürücülerinin “Sürücü Belgesi” ile “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC2)” nin yüklenici tarafından onaylı suretleri
5 - D2 Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti
6 - Taşıt Kartı
7 - Taşıt Belgesi
8 - Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti
9 - Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) sigorta poliçesi
10 - Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi
11 - Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’nin birer sureti
12 - Araç, yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti
13 - Gezi planı
14 - Geziye katılanların T.C. kimlik numaralarının da yazıldığı liste
15 - Okul gezileri çerçeve sözleşmesi (Her sayfası hem yüklenici firma hem de okul idaresi tarafından kaşelenip imzalanacak)
16 - Sorumluluk belgesi (Gezide görevli idareci ve öğretmenler tarafından imzalanacak)
       
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Açma
1 - Başvuru formu (Ek-1)
3 Gün
2 - 2-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair kurucu veya kurucu temsilcisine ait yazılı beyan,
3 - Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği,
4 - Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
5 - Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si
6 - Motorlu taşıt sürücüleri kursları uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı,
7 - Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı
8 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…)- tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
9 - Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez,
10 - Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor
11 - Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor,
12 - 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsat harcı yatırıldığına dair onaylı belge,
13 - Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge,
14- Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaat eder. Dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir,
15- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programına ait kurucu veya kurucu temsilcisi adına kayıtlı araç teklifi,
2
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Devredilmesi
Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için;
3 Gün
1 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair kurucu veya kurucu temsilcisine ait yazılı beyanı,
2 - Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri,
3 - Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,
4 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Ek ibare:RG-8/8/2015- 29439) (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
5 - Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği,
6 - Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
7 - 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsat harcı yatırıldığına dair onaylı belge,
8 - Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge,
9 - Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programına ait kurucu veya kurucu temsilcisi adına kayıtlı araç teklifi,
10 - Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde (Değişik İbare:RG-13/1/2017-29947) herhangi bir inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merciin izni ile (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) on beş iş günü içinde yapılır.
3
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu kurucusu veya kurucu temsilcisi; Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla müracaatta bulunur.
3 Gün
4
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının İsim Değişikliği
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu kurucusu veya kurucu temsilcisi; Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad ile değişiklik tabinde bulunur.
3 Gün
5
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Kurum Nakli
Kurucu veya kurucu temsilcisi;
3 Gün
1 - Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si,
2 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
3 - Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez,
4 - Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor,
5 - Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor,
6 - Mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin Kurucu veya kurucu temsilcisi yazılı beyanı ile birlikte kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunur.
6
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Kurumların Dönüşümü
1 -Form dilekçe (EK-1),
3 Gün
2 - Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si ,
3 - Motorlu taşıt sürücüleri kursları uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı,
4 - Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı,
5 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
6 - 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsat harcı yatırıldığına dair onaylı belge,
7 - Özel motorlu taşıt sürücü kursu dönüşüm talebinde bulunan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge,
8 - Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programına ait kurucu veya kurucu temsilcisi adına kayıtlı araç teklifi,
9 - Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu kurucusu veya kurucu temsilcisi; Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla müracaatta bulunur.
7
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği
Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için;
3 Gün
1 - Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si,
2 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
3 - Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez,
Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor,
5 - Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor ile birlikte kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunur.
8
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Kurucu Yetkilerinin Geçici Olarak Devri
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi
3 Gün
2 - Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı
9
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının Kurucu Temsilcisi Değişikliği
1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
3 Gün
2 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yeni kurucu temsilcisine ait yazılı beyanı,
3 - Kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge ile birlikte kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunur.
10
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Zayi Edilen Ve Yıpranan Sertifikaların Değiştirilmesi
Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde zayi edilen veya yıpranmış olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir.
3 Gün
11
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Program İlavesi Yapma
Kurumuna program ilavesi yaptırmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi;
3 Gün
1 - Dilekçe
2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı ve CD'si
3 - İlave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı
4 - İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu Kararı
5 - İlave edilmek istenilen Programa ait araç ve gereç listesi,
6 - Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı ile birlikte kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunur.
12
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
Kurucu veya kurucu temsilcisinin atama teklif yazısı ile birlikte;
10 Gün
1 - İş sözleşmesi
Görevlendirilecek kurum müdürüne ait 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,
3 - Diploma (En az lisans mezunu olacak)
4 - SSK işe giriş bildirgesi
5 - Kimlik Fotokopisi,
6 - Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden Sürücü Belgesi Detay Bilgisi belgesi İstenir. (Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.)
13
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Görevlendirilecek Eğitim Personelinin Özellikleri
Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:
10 Gün
a)Kurum Müdürü Lisans mezunu olmak,
b) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak,
c) Trafik ve çevre dersi (Ek ibare:RG-5/12/2015- 29553) ile trafik adabı dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,
1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.
ç) Araç tekniği dersi için;
1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.
d) Direksiyon eğitimi dersi için;
1)Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,
2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesine sahip bulunmak
3)İş sözleşmesi
e) Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden Sürücü Belgesi Detay Bilgisi belgesi İstenir. (Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.)
14
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Eğitim Personeli Görevlendirilmesi
1 - İş sözleşmesi,
10 Gün
2 - Görevlendirilecek Personele ait 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,
3 - İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi,
4 - Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,
5 - Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,Sertifikanın aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
6 - SSK Girişi
7 - Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden Sürücü Belgesi Detay Bilgisi belgesi İstenir. (Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.)
15
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Ders Saat Ücretli Eğitim Personeli Görevlendirilmesi
1 - İş sözleşmesi,
10 Gün
2 - Görevlendirilecek Personele ait 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,
3 - Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi,
4 - İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi,
5 - Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,
6 - Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
7 - Sertifikanın aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
8 - SSK Girişi
9 - Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden Sürücü Belgesi Detay Bilgisi belgesi İstenir. (Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.)
16
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Grup-Dönem Açma İşlemleri
1 - Dönemler her ayın ilk on günü içinde kurslarca belirlenen tarihlerde başlatılır. Bir dönemde kurs kontenjanını aşmamak şartıyla üç farklı tarihte grup açılabilir. Her dönemin teorik ve direksiyon eğitimi dersleri 60 gün içinde tamamlanır.
Her ayın 1. ve 10. günleri arası
2 - (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Bir dönemde kurs kontenjanını geçmemek şartıyla bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 12 kursiyerin kursa kaydı yapılır.
       
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açma
1 - Adli sicil beyanı
3 Gün
2 - Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.
3 - Kurucu temsilcisinin; kurumu açına, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun da belirtildiği yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (Tüzel kişilerde)
4 - Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor.
5 - Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor.
6 - Binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor.
7 - Dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
8 - Resmî benzeri olmayan öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi uygulayacak kurumlar için: Bakanlıkça onaylanmak üzere öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi CD si. (3 Takım).
9 - Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı.
10 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kurum binası kiralık ise binanın tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesi aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.
11 - Yabancı uyruklular tarafından açılacak milletlerarası kurumlar için Bakanlar Kurulu Kararı.
12 - Kurucu gerçek kişi veya kurucu temsilcisinin fotoğrafı.
13 - Vergi levhasının fotokopisi.
14 - Kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin öğrenim belgesi ve hizmet cetveli.
15 - özel öğretim kurumu açacaklar için başvuru formu(EK-1)
2
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Program İlavesi veya İptali
1 - Dilekçe
3 Gün
2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı ve CD'si
3 - Okullar dışındaki kurumlara ilave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı,
4 - Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı ile valiliğe başvurur.
3
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin İsim Değişikliği
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Aşağıda sayılan nitelikleri taşıması gerekir.
a) Kurumlara, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan, Türkçe ad verilir.
b) Kurumlara kıta, ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.
4
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Devredilmesi
1 - Yeni kurucu gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde sayılan belgeler,
3 Gün
2 - Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri,
3 - Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,
4 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
5 - Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma şartlarını taşıdığını gösterir yerleşim planı tamamlanarak valiliğe müracaat edilir.
5
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Kurucu Temsilcisi Değişikliği
Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği;
3 Gün
1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
2 - Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.
6
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Kurum Nakli
1 - Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini ve mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin kurucunun yazılı beyanı
3 Gün
2 - Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si
3 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
4 - Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri
5 - Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.
6 - Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.
7
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği
1 - 1-Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si
3 Gün
2 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
3 - Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri
4 - Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.
5 - Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.
8
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek Öğretmen/ Uzman Öğretici/ Usta Öğreticilerinin Atama Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik fotokopisi
10 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4 - Diploma veya onaylı örneği, formasyon belgesi
5 - SSK Girişi
6 - FETÖ/PDY taahhütnamesi
7 - Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
9
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
10 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Diploma
5 - Yönetmelikte belirtilen öğretmen /uzman öğretici belgeleri
6 - SSK Girişi
7 - FETÖ/PDY taahhütnamesi
10
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Tüm personel ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı
       
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Mahalli Hizmetiçi Eğitim Kurs/Seminer Başvurusu
 
İl Milli Eğitimin Ayarladığı Takvim Süresi
2
Mahalli Hizmetiçi Eğitim Kurs/Seminer Açılması
Program, Ek-1 Kursiyer Listesi, Ders Dağıtım Çizelgesi, Eğitici Kurs Belgesi
İl Milli Eğitimin Ayarladığı Takvim Süresi
3
Merkezi Hizmetiçi Eğitim Kurs/Seminer Başvuruları
 
İl Milli Eğitimin Ayarladığı Takvim Süresi
       
ÖZEL EĞİTİM/REHBERLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Evde Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerle İlgili İşlemler (Evde Özel Eğitim Hizmetleri)
1 - Dilekçe
15 Gün
2 - Süreğen hastalığının bulunduğunu belirten sağlık raporu
       
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL OKUL
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Özel Okul Açma
1 - Başvuru formu
3 Gün
2 - Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
3 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
4 - Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5 - Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebatlarında)
6 - Kurum Yönetmeliği farklı yönetmelik söz konusu ise yönetmelik ve CD
7 - Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve tüm personelin çalışma tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname
8 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği
9 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)
2
Özel Okul Devredilmesi
1 - Dilekçe
3 Gün
2 - Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi
3 - Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4 - Kira sözleşmesi
5 - Tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7 - Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8 - Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri
3
Özel Okul Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği
1 - Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
3 Gün
2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3 - Bir adet eski yerleşim planı
4 - Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)
4
Özel Okul Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği
1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin yazı
3 Gün
2 - Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
3 - Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
5
Özel Okulların İl ve Ülke Düzeyinde Yapacağı Yarışmalar
1 - Kurum müdürlüğünün yazısı
3 Gün
2 - Şartname
6
Özel Okul Teşvikten Yararlanma
1 - Gerçek veya tüzel kişilere ait müracaat dilekçesi
3 Gün
2 - Noter tasdikli imza sirküleri
3 - Yatırım bilgi formu
4 - Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı
5 - Firmanın sermaye yapısının nihai durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği
7
Özel Okullarda Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma
6 - Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
8
Özel Okullarda Öğretmenlerin / Usta Öğreticilerin Görevlendirme Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma
6 - Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge
9
Özel Okul İsim Değişikliği
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Ortaklar kurulu kararı
3 - İsim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
10
Özel Okulun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Tüm personel ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı
3 - İdareci ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
11
Özel Okulun Kurum Nakli
1 - Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi
3 Gün
2 - En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı yada noter tasdikli örneği)
3 - 4 adet yerleşim planı (35x50cm ebadında)
4 - Yapı kullanım izin belgesi (İlköğretim Müfettişleri tarafından istenilmektedir)
5 - Kurum bilgileri örneği
6 - Adres tespiti yazısı
       
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL ÇEŞİTLİ KURSLAR
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Özel Çeşitli Kurs Açma
1 - Başvuru formu
3 Gün
2 - Yazılı adli sicil beyanı
3 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
4 - Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5 - Yerleşim planı 4 adet
6 - Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 4 nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi - CD si
7 - Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname
8 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği
9 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)
2
Özel Çeşitli Kursun Devredilmesi
1 - Dilekçe
3 Gün
2 - Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi
3 - Yeni kurucuya ait yazılı adli sicil beyanı
4 - Kira sözleşmesi
5 - Tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7 - Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8 - Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri
9 - Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
3
Özel Çeşitli Kursun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Ruhsatname örneği
3 - Ortaklar kurulu kararı
4 - Tüm personele duyuru yazısı
5 - Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6 - Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
4
Özel Çeşitli Kurslarda KPSS Kurs Programı Uygulama İsteği
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı
3 Gün
2 - Kurs programı
3 - Zaman çizelgesi
4 - Öğretmen teklifleri (Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Matematik branşlarında)
5
Özel Çeşitli Kursların İsim Değişikliği İsim Değişikliği
1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Ortaklar Kurulu kararı
3 - Yeni dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi)
6
Özel Çeşitli Kurslarda Kurum Nakli
1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği
3 - Yerleşim planı
4 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)
7
Özel Çeşitli Kurslarda Kurumların Dönüşümü
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı
3 Gün
2 - Özel çeşitli kurslar kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
3 - Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri
4 - Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler
8
Özel Çeşitli Kurslarda Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği
1 - Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
3 Gün
2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3 - Bir adet eski yerleşim planı
4 - Ruhsatname örneği
9
Özel Çeşitli Kurslarda Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici Olarak Devri
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi
3 Gün
2 - Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı
10
Özel Çeşitli Kursların Kurucu Temsilcisi Değişikliği
1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Yönetim kurulu kararı
3 - Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
11
Özel Çeşitli Kurslarda Program İlavesi Yapma
1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3 - İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu Kararı
4 - Bölüm ve araç-gereç listesi
5 - Eğitim personeli çalışma izin teklifleri
12
Özel Çeşitli Kurslarda Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma
6 - İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
13
Özel Çeşitli Kurslarda Görevlendirilecek Aday Eğitim Personeli Atama Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma
6 - Kaymakamlık geçici işe başlama oluru
14
Özel Çeşitli Kurslarda Eğitim Personeli Atama Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma
6 - Daha önce başka bir resmi veya özel öğretim kurumunda çalışmış olanlardan görevden ayrılma belgeleri
       
ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ DESTEKLEME KURSLARI
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Destekleme Kursu
1 - Adli Sicil Beyanı
Bakanlıkça açıklanan çalışma takvimine göre
2 - Sağlık Beyanı
3 - Ücretli Başvuru Metni
4 - Ücretli için gerekli belge
5 - Diploma Fotokopisi
6 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7 - 1 adet resim
       
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Özel Öğretim Kursu Açma
1 - Başvuru formu (ek-1)
3 Gün
2 - Kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
3 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
4 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
5 - Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebadında)
6 - Gerekli tüm personelin çalışma izin tekliflerini yapacağına dair taahhütname
7 - En az 1 (bir) yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)
8 - Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
9 - Yeni dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği
10 - Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi
11 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)
2
Özel Öğretim Kurslarının Devredilmesi
1 - Dilekçe
3 Gün
2 - Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi
3 - Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
4 - En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı veya noter tasdikli örneği)
5 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi, ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
6 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7 - Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8 - Yönetici ve eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri
9 - Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
3
Özel Öğretim Kursu Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Ruhsatname örneği
3 - Ortaklar kurulu kararı
4 - Tüm personele duyuru yazısı
5 - Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6 - Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı
4
Özel Öğretim Kurslarının İsim Değişikliği
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Ortaklar Kurulu kararı
3 - Yeni dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi)
5
Özel Öğretim Kurslarında Kurum Nakli
1 - Kurucu /kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği
3 - Yerleşim planı
4 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)
6
Özel Öğretim Kurslarının Dönüşümü
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı
3 Gün
2 - Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
3 - Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri
4 - Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler
7
Özel Öğretim Kurslarında Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği
1 - Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
3 Gün
2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3 - Bir adet eski yerleşim planı
4 - Ruhsatname örneği
8
Özel Öğretim Kurslarının Kurucu Yetkilerinin Geçici Olarak Devri
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi
3 Gün
2 - Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı
9
Özel Öğretim Kurslarının Kurucu Temsilcisi Değişikliği
1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Yönetim kurulu kararı
3 - Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil kaydı
10
Özel Öğretim Kurslarında Program İlavesi Yapma
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3 - İlave edilecek program ile programın onaylandığı talim ve terbiye kurulu kararı
4 - Bölüm ve araç-gereç listesi
5 - Eğitim personeli çalışma izin teklifleri
11
Özel Öğretim Kurslarında Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma
6 - Adaylığının kalktığını gösterir belge
7 - İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
12
Özel Öğretim Kurslarında Görevlendirilecek Eğitim Personeli Atama Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma
       
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL EĞİTİM OKULU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Özel Eğitim Okulu Açma
1 - Başvuru formu
3 Gün
2 - Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
3 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
4 - Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5 - Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebatlarında)
6 - Kurum Yönetmeliği farklı yönetmelik söz konusu ise yönetmelik ve CD
7 - Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve tüm personelin çalışma tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname
8 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği
9 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)
2
Özürlü Bireylerin Destek Eğitim Giderlerinin Bildirilmesi
1 - Özel eğitim gider tablosu
7 Gün
3
Özel Eğitim Okulu Devredilmesi
1 - Dilekçe
3 Gün
2 - Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi
3 - Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4 - Kira sözleşmesi
5 - Tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7 - Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8 - Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri
4
Özel Eğitim Okulu Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği
1 - Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
3 Gün
2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
3 - Bir adet eski yerleşim planı
4 - Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)
5
Özel Eğitim Okulunda Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği
1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin yazı
3 Gün
2 - Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
3 - Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
6
Özel Eğitim Okulların İl ve Ülke Düzeyinde Yapacağı Yarışmalar
1 - Kurum müdürlüğünün yazısı
3 Gün
2 - Şartname
7
Özel Eğitim Okullarında Teşvikten Yararlanma
1 - Gerçek veya tüzel kişilere ait müracaat dilekçesi
3 Gün
2 - Noter tasdikli imza sirküleri
3 - Yatırım bilgi formu
4 - Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı
5 - Firmanın sermaye yapısının nihai durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği
8
Özel Eğitim Okullarında Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma
6 - Adaylığının kalktığını gösterir belge
7 - Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
9
Özel Eğitim Okullarında Öğretmenlerin / Usta Öğreticilerin Görevlendirme Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Yazılı adli sicil beyanı
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma
10
Özel Eğitim Okullarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin/ Usta Öğreticilerin Görevlendirme Tekliflerinin Yapılması
1 - TC kimlik no
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4 - Sağlık raporu
5 - Diploma veya onaylı örneği, formasyon belgesi
6 - Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge
11
Özel Eğitim Okullarında Görevli Eğitim Personelinin Yurt Dışı Çıkış İzin Onayları
1 - Yurt dışı izni çıkış istek formu
3 Gün
2 - Okul müdürlüğü yazısı
12
Özel Eğitim Okulunun İsim Değişikliği
1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Ortaklar kurulu kararı
3 - İsim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
13
Özel Eğitim Okulunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması
1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi
3 Gün
2 - Tüm personel ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı
3 - İdareci ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
14
Özel Eğitim Okulunun Kurum Nakli
1 - Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi
3 Gün
2 - En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı yada noter tasdikli örneği)
3 - 4 adet yerleşim planı (35x50cm ebadında)
4 - Yapı kullanım izin belgesi (İlköğretim Müfettişleri tarafından istenilmektedir)
5 - Kurum bilgileri örneği
6 - Adres tespiti yazısı
       
ÖZEL YURTLAR BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Yerlere ilişkin Kurum Açma
1-Başvuru Ek-1 Formu
3 Gün
2 - Kurum açacak veya devralacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyelerine ait adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.
3 - Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise kuruluş amaçları içinde öğrenci barınma hizmetlerinin verileceğine ya da kurumların işletmeciliğinin yapılacağına dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi fotokopisi.
4 - Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir, nakil ve benzeri işlemlerini yetkili kurulun kararıyla yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği genel kurul veya yönetim kurulu kararının fotokopisi.
5 - Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı düzenlenmiş, ikişer adet A3 (297x420 mm) boyutlarındaki kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
6 - Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum hizmete başlamadan önce gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun veya kurucu temsilcisinin yazılı beyanı.
7 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin; kurum binası kiralık ise tapu senediyle başvuru tarihi itibariyle en az bir yıllık kira sözleşmesinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.
8 - Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen serbest inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden serbest inşaat mühendisliği belgesi ile iş yeri tescil belgesi. (Ancak 6/3/2007 tarihinden sonra yapılan binalarda, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde öğrenci barınma hizmetleri verecek kurumlar olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı/yapı kullanım izin belgesi bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.)
9 - Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin ilgili il veya ilçe çevre sağlık birimince düzenlenen rapor.
10 - Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli (Değişik ibare: Makam Oluru 10/04/2018-7322935) önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.
11 - Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair belge.
12 - Kurum açılacak binanın inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesi.
13 - Kurum binasının dış cephesi, bina giriş kapısı ve varsa bahçenin elektronik ortamda renkli fotoğrafları.
14 - İnşaat Mühendisin (SİM ve İTB) Yerleşim Planını Çizen Mimarın (Büro Tescil Belgesi)
15 - Kuruma Ait Jeneratör bulunduğuna dair faturanın fotokopisi ve Asansör var ise asansörün yeşil etikete dönüştürüldüğünü belgelendiren belge.
2
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Yerlerin Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Talebiyle Öğretime Ara Vermesi ve Kapatılması
1 - 1-Gerçek kişi ise kurum üst yazısı.
3 Gün
2 - Tüzel kişilik ise yönetim kurulu kararı ile kurucu temsilci imzalı kurum üst yazısı.
3 - Kurucusu tarafından kurumun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe, personele ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi ile ilgili kurumun yazısı.
4 - MEBBİS Modülünde personel ve öğrenci kaydı bulunmadığına dair modül çıktısı.
3
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Kurumlarda Personel Görevlendirmesi
1 - Kurumun ve Kurucu Yazısı
3 Gün
2 - İş sözleşmesi
3 - Müracaat Dilekçesi
4 - Taahhütname
5 - SGK giriş bildirgesi
6 - Sağlık raporu ile kantin, aşçı ve yemekhane görevlilerine ait hijyen eğitim sertifikası
7 - Adli sicil beyanı
8 - Nüfus Cüzdanı Örneği
9 - İkametgah İlmühaberi
10 - Öğrenim Belgesi noter tasdiklisi veya aslının görülmesi halinde onaylanması
11 - Aşçı, Kaloriferci ve Güvenlik Görevlisi personellerinin alan sertifikaları
12 - Fetö ile bağlantısı bulunmadığına dair taahhütname
4
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Kurumların Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği
1 - Kurucu/kurucu temsilci imzalı kurum üst yazısı.
2 Gün
2 - Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı düzenlenmiş, ikişer adet A3 (297x420 mm) boyutlarındaki kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
3 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin; kurum binası kiralık ise tapu senediyle başvuru tarihi itibariyle en az bir yıllık kira sözleşmesinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.
4 - Binaya ait yapı inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi ile (mesken binalar için Depreme dayanıklılık belgesi )
5 - İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor.
6 - Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair belge.
7 - Kurum açılacak binanın inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni belgesi.
8 - Kurum binasının dış cephesi, bina giriş kapısı ve varsa bahçenin elektronik ortamda renkli fotoğrafları.(CD)
5
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Kurumların İsim Değişikliği
1 - Kurucu / Kurucu temsilcisi imzalı kurum üst yazısı ve Ek-1 Form
2 Gün
2 - Tüzel kişilikler için yönetim kurulu kararı.
6
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Kurumların Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği
1 - Başvuru Ek-1 Formu
3 Gün
2 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ait yönetim kurulu kararı
3 - Lisans mezunu olduğuna ilişkin belge, kimlik fotokopisi ile adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.
7
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Kurumların Kurum Nakli
1 - Kurucu/kurucu temsilci imzalı kurum üst yazısı.
3 Gün
2 - Başvuru Formu (Ek-1)
3 - Binanın kat veya katları için ayrı ayrı düzenlenmiş, ikişer adet A3 (297x420 mm) boyutlarındaki kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
4 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin; kiralık ise tapu senediyle başvuru tarihi itibariyle en az bir yıllık kira sözleşmesinin MEM’den onaylı örneği.
5 - Binanın yapı inşaat ruhsatı/yapı kullanım izin belgesi ve binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge.
6 - Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin ilgili il veya ilçe çevre sağlık birimince düzenlenen rapor.
7 - Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli (Değişik ibare: Makam Oluru 10/04/2018-7322935) önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.
8 - Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair belge.
9 - Kurum açılacak binanın inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni belgesi.
10 - Kurum binasının dış cephesi, bina giriş kapısı ve varsa bahçenin elektronik ortamda renkli fotoğrafları.(CD)
8
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Kurumların Devri
1 - Kurucu/kurucu temsilci imzalı kurum üst yazısı.
3 Gün
2 - Başvuru Formu (Ek-1)
3 - Kurucusu tüzel kişilik olan kurumların yetkili kurul kararı.
4 - Devreden ve devralan arasında noter tarafından düzenlenen devir senedi.
5 - Kurum açacak veya devralacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ve kurucu temsilcisinin suçlardan ceza almamış olduğuna dair adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.
6 - Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi fotokopisi.
7 - Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir nakil ve benzeri işlemlerini yetkili kurulun kararıyla yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği genel kurul veya yönetim kurulu kararının fotokopisi.
8 - Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum hizmete başlamadan önce gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun veya kurucu temsilcisinin yazılı beyanı.
9 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin; kurum binası kiralık ise tapu senediyle başvuru tarihi itibariyle en az bir yıllık kira sözleşmesinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.
10 - Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair belge.
9
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Kurumların Kapatılması
1 - 1-Gerçek kişi ise kurum üst yazısı.
3 Gün
2 - Tüzel kişilik ise yönetim kurulu kararı ile kurucu temsilci imzalı kurum üst yazısı.
3 - Kurucusu tarafından kurumun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe, personele ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi ile ilgili kurumun yazısı.
4 - MEBBİS Modülünde personel ve öğrenci kaydı bulunmadığına dair modül çıktısı.
       
TEFTİŞ - HUKUK BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
İhbar ve Suç Duyuruları
1 - Başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. Kimlik No.su ve imzası ile iş veya ikametgah adresini içeren dilekçe.
İlgili mevzuat çerçevesinde soruşturmanın seyrine göre değişmektedir. (30 gün içinde başvuru sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında gerekçeli cevap verilir)
2
Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Alınması
1 - Dilekçe/e-Posta
1 İş Günü
3
İnceleme ve Soruşturma
Ceza verme zaman aşımı
Disiplin fiilinin işlendiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde soruşturmanın bitirilip ilgili memura gerekli disiplin cezasının uygulanmış olmasını gerektiren zaman aşımıdır.
       
TEMEL VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜMÜ
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği)
1 - Dilekçe
5 Gün
2 - Nüfus Cüzdanı Örneği
       
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
İsim
:Mustafa ÇALIŞKAN
İsim
:Ediz SÜRÜCÜ
Unvan
: İlçe Milli Eğitim Müdürü
Unvan
: Kaymakam
Adres
: İncirliova/AYDIN
Adres
: İncirliova/AYDIN
Tel
: 0256 585 24 58
Tel
: 0256 585 24 26
Faks
: 0256 585 44 82
Faks
: 0256 585 52 06
E-Posta
: incirliova09@meb.gov.tr
E-Posta
:incirliova@incirliova.gov.tr